Επικοινωνία Διαφήμιση στο Nikopoli ?

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 ΚΑΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/01/16
ΟΜΑΔΑΑΝΤΙΠΑΛΟΣΩΡΑΓΗΠΕΔΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΓΙΩΡΓ)9:00ΠΡΩΤΕΑ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΜΙΧ)ΒΕΡΟΙΑ13:00ΠΡΩΤΕΑ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΧΡ)ΑΓ.ΑΣΤΕΡΑ10:00ΚΟΥΗΣ
ΜΠΑΜΠΙΝΙΚΟΥΗ11:00ΚΟΥΗΣ
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΠΡΩΤΕΑ10:30ΕΚΟΕΠΣΜ
ΠΑΙΔΙΚΟΠΑΟΚ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)10:00ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΕΠΣΜ
ΑΝΤΡΙΚΟΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ15:00ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/01/16
ΟΜΑΔΑΑΝΤΙΠΑΛΟΣΩΡΑΓΗΠΕΔΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ(ΧΡ-ΓΙΩΡΓ)ΒΙΕΡΙΝΙΑ10:00ΣΑΒΒΙΔΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΜΙΧ)ΑΣΣΥΡΟ11:00ΣΑΒΒΙΔΗ
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΕΡΜΗ12:00ΣΑΒΒΙΔΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΧΡ)12:00ΚΟΥΗ
ΜΠΑΜΠΙΝΙΠΡΩΤΕΑ14:00ΠΡΩΤΕΑ